Opis studiów

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Program studiów obejmuje wprowadzenie w nowoczesną metodykę zarządzania Lean Management, znajdującą zastosowanie zarówno w firmach produkcyjnych, jak i usługowych oraz Centrach Usług Wspólnych. Szybko zmieniający się rynek i nasilająca się konkurencja powodują, że firmy poszukują sposobów na podnoszenie swojej efektywności oraz zwiększenie elastyczności. Lean management jest idealnym rozwiązaniem, ponieważ stawia na ciągłe usprawnianie firm oraz organizacji, co przynosi wymierne korzyści finansowe. To właśnie dlatego liczba firm wdrażających Lean Management dynamicznie rośnie, a co za tym idzie, zwiększa się także popyt na specjalistów z praktycznymi kompetencjami w zakresie Lean Management. W trakcie studiów, w inspirującej atmosferze i pod opieką doświadczonych ekspertów praktyków, uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania procesami i ich ciągłego usprawniania.

ATUTY STUDIÓW

 • Kadrę studiów stanowią wyłącznie praktycy Lean, który prowadzą projekty usprawnieniowe w wielu polskich i międzynarodowych firmach: produkcyjnych, usługowych, Centrach Usług Wspólnych.
 • Przewaga zajęć praktycznych.
 • Wizyty studyjne w firmach wdrażających Lean.
 • Dla najlepszych studentów możliwość płatnych praktyk.
 • Certyfikat Praktycznej Znajomości Lean Management wydany przez czołową firmę konsultingową w Polsce – Lean Action Sp. z o.o.
 • Uczestnictwo w działającym przy WSEI  Klubie Ekspertów Lean.
 • Prawo do uczestniczenia ze zniżką w szkoleniach organizowanych przez Akademię Lean.

ADRESACI STUDIÓW

 • Pracownicy, planujący przyspieszyć rozwój swojej kariery w: zarządzaniu produkcją, w działach zarządzania jakością oraz działach ciągłego doskonalenia.
 • Specjaliści działów jakości, zarządzania produkcją oraz działów ciągłego doskonalenia, chcący uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności.
 • Menadżerowie, chcący usprawniać zarządzanie procesami i pracownikami w swoich organizacjach.
 • Właściciele firm, pragnący podnosić efektywność swoich przedsiębiorstw.

Słuchaczem studiów podyplomowych może zostać każda osoba z wykształceniem wyższym (licencjackim, inżynierskim lub magisterskim).

ORGANIZACJA STUDIÓW

Program studiów dwusemestralnych obejmuje 180 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, które obejmują komponenty teoretyczny oraz praktyczny. Liczba punktów ECTS – 47.

Studia organizowane są w trybie niestacjonarnym: weekendowym  (sobota i niedziela 9:00-17:00), maksymalnie 2 zjazdy w miesiącu.

TERMINY ZJAZDÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017*

semestr zimowy I

19-20.XI.2016;
03-04.XII.2016
14-15.I.2017
04-05.II.2017

semestr letni II

04-05.III.2017
01-02.IV.2017
19-20.V.2017 (w piątek wizyta studyjna, w sobotę zajęcia)
3-4.VI.2017
24-25.VI.2017

*Uwaga, podane daty to terminy zjazdów na studiach dyplomowych. Zjazdy na studiach Lean Management są planowane w miarę możliwości raz w miesiącu  Podane daty mogą ulec zmianie.