Program studiów

Program studiów jest realizowany w dwóch równoległych ścieżkach:

1. LEAN MANAGEMENT W PRODUKCJI

Dwusemestralne studia, obejmujące 180 godzin dydaktycznych prowadzonych w formie praktycznych warsztatów, łączących wprowadzenie teoretyczne do tematu oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy, omawianie studiów przypadku, rozwiązywanie rzeczywistych problemów. Uczestnicy studiów mogą także skorzystać z konsultacji indywidualnych.

Łączna liczba ECTS – 47

 LEAN MANAGEMENT W PRODUKCJI godziny dydaktyczne tryb zaliczenia
Rozwój Nowoczesnych Metod Zarządzania (TQM, ISO, LEAN, WCM, Six Sigma) 12 Z/O*
Skuteczna komunikacja w pracy zespołowej 12 Z/O
Założenia Lean Management w praktyce, czyli gra symulacyjna „Success Factory” 12 Z/O
GEMBA obserwacje procesów i Mapowanie Strumienia Wartości z wykorzystaniem MS Visio 12 Z/O
Podstawy zarządzania projektami 12 Z/O
Kaizen – system pomysłów pracowniczych 12 Z/O
Zarządzanie Wizualne w praktyce 12 Z/O
Techniki rozwiązywania problemów (PDCA, Burza Mózgów, 5Why) 12 Z/O
Przywództwo i Kultura Lean – jak skutecznie wdrożyć i utrzymać Lean w firmie? 12 Z/O
Wizyta studyjna w firmie wdrażającej Lean 12 Z/O
Case study wdrożeniowe 12 Z/O
Porządkowanie pracy – 5S na produkcji 6 Z/O
Standaryzacja procesów – Instrukcje Stanowiskowe 6 Z/O
SMED – szybkie przezbrojenia maszyn i linii 6 Z/O
TPM – utrzymanie dostępności maszyn 6 Z/O
Sposoby mierzenia i mierniki procesów produkcyjnych 6 Z/O
Zaopatrywanie stanowisk – Just in Time, Kanban 6 Z/O
Planowanie i balansowanie produkcji 6 Z/O
Raport jednostronicowy 6 Z/O
Suma 180
* Z/O – zaliczenie z oceną

2. LEAN MANAGEMENT W USŁUGACH I BIURZE

Dwusemestralne studia, obejmujące 180 godzin dydaktycznych prowadzonych w formie praktycznych warsztatów, łączących wprowadzenie teoretyczne do tematu oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy, omawianie studiów przypadków, rozwiązywanie rzeczywistych problemów. Uczestnicy studiów mogą także skorzystać z konsultacji indywidualnych.

Łączna liczba ECTS – 47

LEAN MANAGEMENT W USŁUGACH I BIURZE godziny dydaktyczne tryb zaliczenia
Rozwój Nowoczesnych Metod Zarządzania (TQM, ISO, LEAN, WCM, Six Sigma) 12 Z/O*
Skuteczna komunikacja w pracy zespołowej 12 Z/O
Założenia Lean Management w praktyce, czyli gra symulacyjna „Success Factory” 12 Z/O
GEMBA obserwacje procesów i Mapowanie Strumienia Wartości z wykorzystaniem MS Visio 12 Z/O
Podstawy zarządzania projektami 12 Z/O
Kaizen – system pomysłów pracowniczych 12 Z/O
Zarządzanie Wizualne w praktyce 12 Z/O
Techniki rozwiązywania problemów (PDCA, Burza Mózgów, 5Why) 12 Z/O
Przywództwo i Kultura Lean – jak skutecznie wdrożyć i utrzymać Lean w firmie? 12 Z/O
Wizyta studyjna w firmie wdrażającej Lean 12 Z/O
Case study wdrożeniowe 12 Z/O
Porządkowanie pracy – 5S w biurze 6 Z/O
Standaryzacja procesów – Skuteczne Procedury 6 Z/O
Automatyzacja procesów biurowych z wykorzystaniem MS Excel i VBA 6 Z/O
Sposoby mierzenia i mierniki procesów biurowych i usługowych 6 Z/O
Zarządzanie obciążeniem pracą w biurze/usługach z wykorzystaniem MS Excel 6 Z/O
Zarządzanie jakością w usługach i biurze 6 Z/O
Lean w biurze metodą Workout 12 Z/O
suma 180
* Z/O zaliczenie z oceną