Rekrutacja

Rekrutacja na semestr jesienny od 4 maja 2016 roku.

 

Dzięki Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu (KSF) pracodawca może otrzymać nawet do 100% dofinansowania na studia podyplomowe dla swoich pracowników.

100% dofinansowania otrzymają pracownicy mikroprzedsiębiorstw, pozostali mogą liczyć na 80% dofinansowanie.

Sprawdź jak najszybciej na stronach Urzędu Pracy, któremu podlega obszar działalności Twojego pracodawcy.

OPŁATY

 • Wpisowe – 350 zł (przy rejestracji na studia, płatne na konto bankowe WSEI)
 • Czesne  za 2 semestry – 4.500 zł (płatne na konto bankowe WSEI)

Możliwa płatność

 • 2 raty x 2.250 zł (najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze)
 • 10 rat x 450 zł (najpóźniej do dnia 10 każdego kolejnego miesiąca, od momentu rozpoczęcia studiów, włączając tzw. miesiące wakacyjne)

Dodatkowe ulgi w czesnym

 • Członkowie Klubu Absolwenta WSEI, pracownicy WSEI, jak również osoby podejmujące równocześnie drugą specjalność studiów podyplomowych – 20% ulga w czesnym.
 • Absolwenci WSEI studiów podyplomowych – 10% ulga w czesnym.
 • Słuchacze studiów podyplomowych, będący w I stopniu pokrewieństwa (małżonkowie, rodzicei dzieci, rodzeństwo) – 10% ulga w czesnym.

Oferta specjalna dla firm finansujących studia swoim pracownikom

 • Wpisowe 350 zł / os.
 • Cena studiów 4.500 zł / os.
 • W przypadku finansowania studiów dla 2 osób 4.250 zł / os.
 • W przypadku finansowania studiów dla 3-9 osób 4.050 zł / os.
 • W przypadku finansowania studiów dla ponad 10 osób 3.800 zł / os.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 1. Podanie na studia
 2. Kwestionariusz osobowy kandydata
 3. Umowa o kształcenie r.a. 2015-2016 (2 egzemplarze)*
 4. Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 5. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią odpisu
 6. Kserokopia dowodu osobistego
 7. Dwa zdjęcia legitymacyjne
 8. Dowód wpłaty wpisowego (np. potwierdzenie przelewu). Wpłaty należy dokonać na numer konta:
  37 1240 4533 1111 0010 4184 1849
  Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie, ul. Pijarska 1.
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie,
  31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 17,
  tytułem: wpisowe nazwa specjalności, imię i nazwisko

* Uwaga! Należy się zapoznać z obecnie obowiązującym zarządzeniem Kanclerza w sprawie wysokości i zasad wnoszenia opłat za studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie.